Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Szachy jako element resocjalizacji

2021-03-18
Szachy jako element resocjalizacji

Od stycznia 2018 r. w każdy piątek po południu jedna sala kampusu w Kanadzie jest przekształcana w arenę szachową. Stoły ustawia się z dwoma krzesłami skierowanymi do siebie; zestaw szachowy zaprasza graczy do rozpoczęcia. Interaktywna tablica pokazuje trwającą grę. Z boku znajduje się kolejna szachownica z „problemem szachowym”. O wpół do drugiej gracze zaczynają się pojawiać. Pokój wypełnia się hałaśliwymi młodymi głosami, opowiadającymi o minionym tygodniu i domagającymi się ciastek i soku.

Scena jest jak każde spotkanie młodzieży, z jedną różnicą: są obecni grupowi pracownicy domowi i kuratorzy sądowi. Młodzież ta ma przeszłość kryminalną i w ramach odbywania kary uczestniczą w programie Chess for Life na Uniwersytecie Lethbridge w Albercie. 

Niektórzy sugerują, że potrzebne jest bardziej rehabilitacyjne podejście do orzekania. Na przykład młodzież mogłaby być kierowana na programy, które zapewniają możliwości rozwijania umiejętności życiowych i nawiązywania bardziej pozytywnych relacji. Może to skutkować zwiększeniem poziomu pewności siebie, zmniejszając prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa.

Inicjatywy dotyczące kar alternatywnych koncentrują się na sprawiedliwych praktykach karania, które są odpowiednie i wspierają ponowną integrację młodzieży ze społecznością.

W ramach Oddziału ds. Młodych Przestępców w rządzie Alberty i w biurze zastępcy wiceministra prowincji istnieje ruch w kierunku alternatywnego skazywania młodzieży zaangażowanej w przestępstwa bez użycia przemocy. W rezultacie Ministerstwo Sprawiedliwości Alberty oraz wydziały edukacji i nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Lethbridge połączyły siły, aby przedstawić unikalny program: Chess for Life.

Chess for Life to 25-godzinny program szkoleniowy prowadzony przez długoletnich szachistów dr Lance'a Grigga i asystentów Rileya Kostka i Josha Markle. Młodzież uczy się strategii otwarcia, środkowej i końcowej gry, grając z liderami programu i sobą nawzajem.

Młodzież może o tym nie wiedzieć, ale rozwija również umiejętności rozumowania, rozwiązywania problemów, zwracania uwagi, planowania, koncentracji i podejmowania decyzji. Uczą się także, że każdy ruch wcześniej lub później niesie za sobą konsekwencje. 

Nie tylko wśród młodzieży
Starsi więźniowie to najszybciej rosnąca populacja w angielskich i walijskich więzieniach, a obecnie w zakładach karnych przebywa więcej osób w wieku powyżej 60 lat niż w wieku poniżej 21 lat. Oznacza to, że „skuteczna resocjalizacja” w więzieniach powinna obejmować zarówno aktywności fizycznie, jak i mniej aktywne gry i zabawy zespołowe i indywidualne. 

W czasach, gdy braki kadrowe i ograniczenia reżimowe oznaczają, że wysiłki zmierzające do eskortowania więźniów z ich skrzydeł mieszkalnych na salę gimnastyczną lub teren sportowy są regularnie udaremniane, łatwo dostępna, celowa działalność, taka jak szachy, powinna być mile widzianym dodatkiem - ale z pewnością nie zastępującym. - ograniczonej istniejącej działalności dostępnej w więzieniach.

W więzieniach, podobnie jak w społeczeństwie, wpływ sportu i gier może być daleko idący. Uczestnictwo może nie tylko poprawić zdrowie i zachowanie, ale może bezpośrednio przyczynić się do wysiłków na rzecz zmniejszenia liczby ponownych przestępstw. Może zapewnić przestępcom drogę do edukacji i zatrudnienia, ale także zmniejszyć przemoc i konflikty, rozwinąć komunikację i inne umiejętności oraz promować pozytywne wykorzystanie czasu wolnego.


Źródła:

Judges sentence youth offenders to chess, with promising results

The benefits of prison chess clubs

 

Pokaż więcej wpisów z Marzec 2021
pixelpixel